De nieuwe Arbowet (ingang 1-1-2007) gaat uit van maatwerk binnen de bedrijven door middel van de RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie). Voor bedrijven in het MKB staat een Maatwerk programma klaar. 

Op het gebied van inhoudelijke maatwerkinvullingen wordt samengewerkt met professionele partners, wat een borging geeft voor  ISO en NEN kwaliteit.

 

Cursus aanbod

 

  • BHV opleidingen
  • VCA */** opleidingen
  • EHBO opleidingen
  • EHAK opleidingen
  • Reanimatie opleidingen

Voor bijzondere oplossingen is het mogelijk een maatwerkcursus te schrijven en deze vervolgens door een maatwerkdocent te laten uitvoeren. Ook is het mogelijk om coaching on the job oplossingen in samenspraak met u te ontwikkelen.

Voor meer informatie This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.